Rekrytering Stockholm Eskilstuna

Rekrytering

rekrytering

Vi rekryterar juniora och seniora specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik.

Hyrrekrytering

Genom att använda formen hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren.

Karriärcoaching

Målinriktad och effektiv karriärcoachning med resultat.

Second opinion

Vår Second Opinion är ett objektivt beslutsunderlag vid såväl rekrytering som befordringar.

Styrelserekrytering

styrelserekrytering

Rekrytering till hela eller delar av styrelsen

Aktuell tjänster

Vi rekryterar chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik.

Våra branschområden

Energi

Vi rekryterar juniora och seniora specialister samt chefer inom Energi

Fastighet

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera inom bygg och fastighet.

Fordon

Fordon / Automotive är en av våra främsta branscher vi rekryterar inom.

Industri & Teknik

Våra rekryterare har mångårig vana från att rekrytera till Industri & Teknik i kombination med egen branscherfarenhet

Medicinteknik

Vi har gedigen erfarenhet av att rekrytera såväl nationellt som internationellt till företag inom medicinteknik.

Miljöteknik

Våra främsta kunder finns inom miljöteknik där vi rekryterat både chefer och specialister.

Våra kontor

Stockholm

rekrytering stockholm sverige

Eskilstuna

rekrytering eskilstuna

Helsingfors

rekrytering finland helsingfors

Chicago

rekrytering usa chicago

Några av våra nöjda kunder